WordPress

studio, microphone, rec-4065105.jpg

CÀI ĐẶT WORDPRESS TRÊN VPS

 
 

Bài viết này nằm trong Series trong KHÓA HỌC XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEBSITE TRÊN VPS, vì vậy, trước khi bắt đầu, bạn phải chắc chắn nắm rõ kiến thức đã được học trong những bài học trước. Trong bài học này, Antonio Nguyen giới thiệu và hướng dẫn cài đặt wordpress trên VPS cho website northernvnccc.com.

Tóm tắt nội dung

WordPress là gì?

cai-dat-wordpress-tren-vps
WordPress là nền tảng Web phổ biến nhất hiện nay

WordPress là nền tảng phổ biến nhất trên thế giới để xây dựng trang web, có thể là blog, trang web thương mại điện tử, trang web kinh doanh, trang web danh mục đầu tư, danh bạ doanh nghiệp trực tuyến, v.v. Nó miễn phí và mã nguồn mở, dễ cài đặt, tìm hiểu và sử dụng, có thể cắm và tùy chỉnh cao.

Trước khi cài đặt

Trước khi cài đặt, bạn cần chắc chắn rằng đã cấu hình htdocs, tạo Database và cấu hình Virtual Host cho Domain. Nếu chưa vui lòng đọc lại bài viết CẤU HÌNH MULTI WEBSITE. Danh sách công việc cần làm trước khi bắt đầu:

Môi trường cài đặt

Môi trường cụ thể Antonio Nguyen tiến hành cài đặt bao gồm:

 • Hệ điều hành: Ubuntu 21.04
 • Web Server: Apache 2.2
 • PHP 7.2, MySQL 8.0
 • Tên miền: northernvnccc.com ( chưa sử dụng nên tiến hành thử nghiệm)
 • Thư mục htdocs: /var/www/html/northernvnccc.com
 • Tên CSDL: ccc
 • Người dùng kết nối CSDL: cccuser
 • Password người dùng: your-password ( thay thế password của bạn ở đây)

Cài đặt WordPress

Tải WordPress bản mới nhất

Để tiến hành tải file phiên bản mới nhất ta sử dụng công cụ wget của linux và giải nén file tải. Sau khi giải nén ta có thư mục wordpress. Cụ thể, Antonio Nguyen chạy lệnh sau:

				
					wget -c http://wordpress.org/latest.tar.gz
tar -xzvf latest.tar.gz
				
			

Chuyển wordpress vào Htdocs

Sau khi chạy các lệnh trên, ta có thư mục tên là wordpress. Tiến hành đẩy toàn bộ dữ liệu trong thư mục này vào Htdocs và phân quyền lại người dùng, Antonio Nguyen tiến hành chạy lệnh sau:

				
					cd wordpress
zip -r data *
sudo cp data.zip /var/www/html/northernvnccc.com
cd /var/www/html/northernvnccc.com
unzip data.zip
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/northernvnccc.com
rm -fr data.zip
				
			

Cấu hình file wp-config.php

Tiến hành sửa file cấu hình của wordpress wp-config.php, Antonio Nguyen thực hiện lệnh sau:

				
					cd /var/www/html/northernvnccc.com
sudo mv wp-config-sample.php wp-config.php
vi wp-config.php
				
			

Thay thế các thông tin sau theo cấu hình của bạn:

 • CSDL: ccc
 • Database User: cccuser
 • Database Password: your-password ( thay mật khẩu của bạn vào đây)
				
					// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress **//
define( 'DB_NAME', 'ccc' );
/** MySQL database username */
define( 'DB_USER', 'cccuser' );
/** MySQL database password */
define( 'DB_PASSWORD', 'your-password' );
/** MySQL hostname */
define( 'DB_HOST', 'localhost' );
/** Database Charset to use in creating database tables. */
define( 'DB_CHARSET', 'utf8' );

/** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
define( 'DB_COLLATE', '' );
				
			

Sau khi sửa xong file bạn nhớ phân quyền lại người dùng

				
					cd /var/www/html/northernvnccc.com
chown -R www-data:www-data .
				
			

Cài đặt trên giao diện Web

Truy cập địa chỉ website trên trình duyệt và tiến hành cài đặt và điền các thông tin cần thiết theo yêu cầu.

				
					http://northernvnccc.com
				
			
cai-dat-wordpress-tren-trinh-duyet
Cài đặt wordpress trên trình duyệt

Sau khi cài đặt thành công, hệ thống sẽ thông báo và bạn click vào Log In để vào hệ quản trị backend.

wordpress-installation-complete
Cài đặt thành công WordPress

Điền thông tin admin để vào hệ thống backend

wordpress-login-page
Đăng nhập tài khoản quản trị

Màn hình Dashboard của WordPress nhìn rất trực quan,lần sau bạn có thể truy cập địa chỉ quản trị theo hai cách sau:

				
					http://northernvnccc.com/admin
http://northernvnccc.com/wp-admin
				
			
wordpress-dashboard
Màn hình Dashboard của WordPress

Cài đặt & Cấu hình WordPress trên Hosting

Trong trường hợp, bạn tiến hành mua domain và hosting của OVHCloud. Bạn sẽ được tiến hành cài đặt WordPress miễn phí và sẽ có email gửi về chứa thông tin đăng nhập quản trị. Vui lòng xem video dưới đây:

Phát video về Giới thiệu và Làm Quen Website WordPress - CMS phổ biến nhất thế giới AN Publisher 2021 mới nhất

Tổng kết

Như vậy, Antonio Nguyen đã hướng dẫn bạn cách cài đặt WordPress trên VPS. Trong bài học sau, Antonio Nguyen sẽ hướng dẫn bạn cấu hình hai thành phần quan trọng là smtp mailSSL Gateway của OVHCloud. Chúc bạn thành công!

Tài liệu tham khảo

Chia sẻ bài viết:

Bài viết liên quan

Lựa chọn là của chính bạn
Tình yêu

Lựa chọn là của chính bạn

Đó là lúc bạn tin tưởng vào sự lựa chọn của mình mặc dù người ta có thể cho bạn là điên hay thằng khùng hay nói rằng cô ấy không hợp với bạn. Tương lai của bạn, sự lựa chọn của bạn chỉ có thể trái tim bạn hiểu rõ.

Đọc thêm »
người-vô-gia-cư
LifeStyle

CÂU CHUYỆN 20 EURO

20 Euro không phải số tiền lớn nhưng nếu nó được ban cho lúc bần hàn thì nó lại là câu chuyện khác

Đọc thêm »
Viết Blog là cách tôi thể hiện cá tính và tự do trong thế giới quan của mình.
avarta_antonionguyen_student
Antonio Nguyen
Co- Founder An Publisher

Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao,Sẽ hằng được ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng (Thi Thiên 91:1)

Scroll to Top
Scroll to Top