Website

Website là một tập hợp các trang web và nội dung có liên quan được xác định bằng một tên miền chung và được xuất bản trên ít nhất một máy chủ web

multi-website-on-vps

Xây dựng mô hình Multi Website
Hướng dẫn mua/ cấu hình domain
Tạo và cấu hình database cho website
Tạo thư mục htdocs cho các domain

khoa-hoc-xay-dung-he-thong-website-tren-vps

Khoá học này cung cấp cho bạn kiến thức nâng cao xây dựng hệ thống website trên vps hệ điều hành Linux. Sau khi học bạn sẽ nắm được các bước cụ thể xây dựng hệ thống website cho doanh nghiệp giúp tiết kiệm chi phí, quản trị vận hành hệ thống website. Tài liệu này chỉ dành cho sinh viên IT muốn tham gia dự án thực tế và đào tạo thế hệ quản trị hệ thống tương lai. Bạn có thể áp dụng mô hình này vào doanh nghiệp để xây dựng kênh truyền thông website

he-quan-tri-co-so-du-lieu-mysql

CSDL ( Database) là một thư viện sách. Mỗi loại sách văn học, toán học, … chúng ta có khái niệm bảng, thêm thay thế, loại bỏ sách khỏi giá sách chúng ta có khái niệm insert, update, delete.

Website-Data-Recovery-Any-Platform-on-Ubuntu-20.04

Quá trình Backup/ Restore của Antonio Nguyen đảm bảo không xin ra file rác so với cách làm sử dụng plugin tạo back door và redirect đến trang quảng cáo gây mất dữ liệu người dùng nguy hiểm. Cách làm của mình sẽ đảm bảo dữ liệu backup sạch và store dễ dàng. Quan trọng nhất bạn cần nắm rõ mind set là Backup/Restore hai thành phần:
– Souce code ( Mã nguồn)
– Cơ sở dữ liệu ( Database)

thu-thuat-seo-website-co-ban

Hướng dẫn cấu hình website thân thiện với công cụ tìm kiếm Google
1. Phân tích từ khóa
2. SEO On-page
3. SEO Off-page

website-backup

Tóm tắt nội dung Tại sao phải Backup Website? Ngày nay dữ liệu vô cùng quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Với các doanh nghiệp lựa chọn website là kênh truyền thông thì việc Backup dữ liệu là một yêu cầu bắt buộc. Cá nhân Antonio Nguyen đã rơi vào trường

Scroll to Top
Scroll to Top