Restore Website

studio, microphone, rec-4065105.jpg

WEBSITE DATA RECOVERY ANY PLATFORM ON UBUNTU 20.04

Bài viết nằm trong KHÓA HỌC XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEBSITE TRÊN VPS. Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bản cách Restore dữ liệu website từ file Backup đã tạo từ bài trước.

Tóm tắt nội dung

Trước khi Restore Website

website-backup
Backup Website là công việc bắt buộc

Để Restore Website, bạn cần tiến hành Backup Website. Vui lòng đọc bài viết BACKUP DỮ LIỆU WEBSITE TRÊN VPS để biết thêm chi tiết. Trong video hướng dẫn, Antonio Nguyen đã tiến hành Backup ra file CSDL có tên là preta_h2s.sql và file nén chứa file CSDL là northernvnccc-data.zip.

Môi trường Restore

Môi trường cụ thể Antonio Nguyen tiến hành  Restore bao gồm:

  • Hệ điều hành: Ubuntu 20.04
  • Web Server: Apache 2.2
  • PHP 7.2, MySQL 8.0
  • Tên miền: northernvncc.com ( chưa sử dụng nên tiến hành thử nghiệm)
  • Thư mục htdocs: /var/www/html/northernvnccc.com
  • Platform: PrestaShop
  • Tên CSDL: presta_h2s
  • File Backup: northernvnccc-data.zip
  • File CSDL xuất ra: presta_h2s.sql ( nằm trong file nén Backup)

Tiến hành Restore

Upload file Backup lên VPS

Tiến hành tải file Backup lên VPS có tên là northernvnccc-data.zip bằng phần mềm WinScp. Sau đó tiến hành giải nén file

				
					cd /var/www/html/northernvnccc.com
unzip northernvnccc-data.zip
chown -R www-data:www-data .
				
			

Restore cơ sở dữ liệu

Sau khi giải nén file Backup chúng ta có một file sql có tên là presta_h2s.sql. Tiến hành Restore CSDL presta_h2s từ file sql này bằng lệnh sau:

				
					mysql -root -p presta_h2s < /var/www/html/northernvnccc.com/preta_h2s.sql
				
			

Kiểm tra kết nối CSDL

Với Framework PrestaShop, chúng ta cần chỉnh sửa lại file config để kết nối với CSDL. Để tiến hành sửa lại kết nối chúng ta tiến hành lệnh sau ( Thay thế your-password bằng password của bạn):

Sau đó, tiến hành sửa lại file config để kết nối đến CSDL vừa Restore. Điền các thông tin về tên CSDL, user và password mà bạn tạo ở trên để kết nối với CSDL.

				
					mysql -uroot -p

CREATE USER 'prestauser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'your-password';
GRANT ALL PRIVILEGES ON presta_h2s . * TO 'prestauser'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;

EXIT;
				
			
				
					cd /var/www/html/northernvnccc.com/app/config

vi parameters.php

'database_host' => '127.0.0.1',
'database_port' => '',
'database_name' => 'presta_h2s',
'database_user' => 'prestauser',
'database_password' => 'your-password',
				
			

Tổng kết

Như vậy, Antonio Nguyen đã hướng dẫn bạn cách Restore dữ liệu Website không phân biệt Platform nào. Với cách làm bạn sẽ đảm bảo quá trình Backup / Restore không tạo ra file rác tạo Back Door mà Hacker có thể tận dụng lỗ hổng nguy hiểm. Chỉ cần bạn nắm rõ mind set là Backup/Restore hai thành phần là source code và Database là đủ. Chúc bạn thành công!

Tài liệu tham khảo

Chia sẻ bài viết:

Bài viết liên quan

Lựa chọn là của chính bạn
Tình yêu

Lựa chọn là của chính bạn

Đó là lúc bạn tin tưởng vào sự lựa chọn của mình mặc dù người ta có thể cho bạn là điên hay thằng khùng hay nói rằng cô ấy không hợp với bạn. Tương lai của bạn, sự lựa chọn của bạn chỉ có thể trái tim bạn hiểu rõ.

Đọc thêm »
người-vô-gia-cư
LifeStyle

CÂU CHUYỆN 20 EURO

20 Euro không phải số tiền lớn nhưng nếu nó được ban cho lúc bần hàn thì nó lại là câu chuyện khác

Đọc thêm »
Viết Blog là cách tôi thể hiện cá tính và tự do trong thế giới quan của mình.
avarta_antonionguyen_student
Antonio Nguyen
Co- Founder An Publisher

Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao,Sẽ hằng được ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng (Thi Thiên 91:1)

Scroll to Top
Scroll to Top